Wat als ik niet kan gaan stemmen?

Als je niet kan stemmen, heb je daarvoor een attest nodig. 

 • Ben je ziek of heb je een handicap, en kan je daardoor niet naar het stembureau? Vraag dan een medisch attest aan een dokter.
 • Kan je door je beroep niet naar het stembureau gaan? Vraag dan een attest aan je werkgever.
 • Verblijf je op de dag van de verkiezing voor je beroep in het buitenland? Vraag dan een attest aan je werkgever (ook voor de gezinsleden die daar samen met jou verblijven).
 • Ben je een schipper, marktkramer of kermisreiziger? Vraag een attest van de burgemeester van de gemeente waar je in het bevolkingsregister bent ingeschreven. De burgemeester bevestigt dat je dat beroep uitoefent (ook voor de gezinsleden die met jou samenwonen).
 • Ben je een gedetineerde en kan je daarom niet gaan stemmen? Vraag dan een attest van de directie van de gevangenis waar je verblijft.
 • Kan je niet gaan stemmen door je geloofsovertuiging? Vraag een attest van de religieuze overheid.
 • Ben je student en kan je om studieredenen niet naar het stembureau gaan? Vraag een attest van je (hoge)school of universiteit.
 • Verblijf je op de dag van de stemming tijdelijk in het buitenland? Vraag een attest van de burgemeester. Bezorg bewijzen aan de burgemeester, bijvoorbeeld tickets of een reservatie. Heb je dat niet omdat je bijvoorbeeld met de auto gaat reizen of bij familie logeert? Schrijf dan een verklaring op erewoord.

Een volmacht geven

Als je niet kan stemmen, moet je een volmacht geven:

 • Je mag vrij kiezen wie jouw stem bij volmacht uitbrengt. De gemachtigde hoeft geen familielid te zijn of niet in dezelfde gemeente te wonen. De gemachtigde moet wel gaan stemmen in jouw gemeente.

 • De gemachtigde moet zelf stemrecht hebben.

 • De gemachtigde mag maar één stem bij volmacht uitbrengen. Als je met verschillende personen op reis gaat, moet elke medereiziger dus een andere gemachtigde aanduiden.