Het Vlaams Parlement keurt de begroting goed

Elk jaar beslist het Vlaams Parlement hoe de deelstaat Vlaanderen haar geld zal besteden, de zogenaamde 'begroting'. Het keurt de begrotingsdecreten goed, waarin alle inkomsten en uitgaven zijn opgenomen. De begrotingscontrole maakt het mogelijk om in de loop van het jaar wijzigingen aan te brengen.

Lees meer over de goedkeuring van de begroting op de website van het Vlaams Parlement