Het Vlaams Parlement benoemt en controleert de Vlaamse Regering

De benoeming van de Vlaamse Regering

Het Vlaams Parlement benoemt de Vlaamse Regering. De Vlaamse volksvertegenwoordigers kiezen de Vlaamse ministers, maar de ministers zijn niet noodzakelijk volksvertegenwoordigers. De ministers leggen de eed af in handen van de voorzitter van het Vlaams Parlement.

Het vertrouwen in de Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering legt een regeringsverklaring voor aan het Vlaams Parlement met de krachtlijnen van haar beleid. Als een meerderheid van de Vlaamse volksvertegenwoordigers het vertrouwen geeft aan de regering, kan deze aan de uitvoering van haar regeringsprogramma beginnen.

De controle op de Vlaamse Regering

Het parlement kijkt erop toe of de regering het vertrouwen niet beschaamt. Het parlement beschikt over verschillende mogelijkheden om de regering te controleren, zoals het stellen van vragen en interpellaties aan de ministers. In het uiterste geval kan het parlement een motie van wantrouwen aannemen en zo de regering ten val brengen.

Lees meer over de benoeming en controle van de Vlaamse Regering op de website van het Vlaams Parlement